İş Yeri Tadilat

Tadilat projesi imar mevzuatının gerektirdiği hallerde, yapıda değişiklik yapabilmek için gerek bir ek proje olarak tanımlanıyor. Yapıda veya bağımsız bölüm içerisinde yapılacak değişikliklerin bir tadilat projesini gerektirmesi durumunda, yapının asıl projesine herhangi bir müdahale olmaksızın sadece değişiklik yapılacak hususlar la sınırlı kalmak üzere yeni ve kısmi bir proje çiziliyor. Akabinde bu proje ile birlikte belediyeden tadilat ruhsatı alınıyor. Örneğin, dairenin metrekaresini değiştiren, dışarıdan görünen veya bina taşıyıcı unsurlarını etkileyen tadilatlar ruhsat gerektiren tadilatlar arasında yer alıyor. Bu tadilatlar için ruhsat alabilmek için gerekli belgeler ile birlikte belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor. Tadilat ruhsatı dilekçesi örneği ise (… İlçesi, … Mahallesi, … Pafta, … Ada, … Parsel sayılı yerim için onaylanan projeler doğrultusunda tadilat ruhsatımın düzenlenmesi hususunu bilgilerinize arz ederim) şeklindedir. İş yeri tadilatı için gerekli olan belgeler ise tapu tescil belgesi, imar durumu çap belgesi ( Yapı nizamı, kat adedi, saçak seviyesi, yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri ve inşaat emsallerini gösteren bir belge ), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları röperli veya yoksa ebatlı kroki.

Şık Tasarım ve Görüntü Avantajını Yakalayın

İş yeri tadilatı yaparak iş yerlerinizde daha şık, estetikli bir görünümü yakalayabilirsiniz ve bu tasarım müşterilerin ilgisini kazanır. Bu sayede iş yerleriniz ilgi odağı haline gelir ve yaptığınız işler artmış olur.

Hemen Arayın

Ücretsiz Keşif İle Teklif Verelim!

Bize ulaşın, evinize gelelim ve maliyeti birlikte hesaplayalım!

Bazı Örnek İşler